Här kommer snart mer om Willands Farms historia. Så länge kan vi berätta att familjen bott på gården sedan 1946 och att boningshuset fick sitt nuvarande utseende kring 1903.