Här kommer snart mer om Willands Farms historia. Så länge kan vi berätta att familjen bott på gården sedan 1946 och att boningshuset fick sitt nuvarande utseende kring 1903. 2007 och 2019 har vi köpt till mark. Våren 2021 fick vi möjligheten att utöka med ett arrende.